top of page

משבר המקומונים בישראל: עיתונות מקומית בשיתוף הציבור

בשבוע שעבר מוסף הארץ פירסם כתבה שעוסקת במשבר המקומונים בישראל. בשל המשבר הזה, התנועה לעיתונות ציבורית שמה לעצמה למטרה לייצר עיתונות מקומית בשיתוף הציבור.

תחקיר

משבר המקומונים בישראל: עיתונות מקומית בשיתוף הציבור

בשבוע שעבר מוסף הארץ פירסם כתבה שעוסקת במשבר המקומונים בישראל. בשל המשבר הזה, התנועה לעיתונות ציבורית שמה לעצמה למטרה לייצר עיתונות מקומית בשיתוף הציבור.

תחקיר

יחד עם "חיות כיס": בדקנו מה קרה למפוטרות פולגת עשור אחרי

בשבוע שעבר מוסף הארץ פירסם כתבה שעוסקת במשבר המקומונים בישראל. בשל המשבר הזה, התנועה לעיתונות ציבורית שמה לעצמה למטרה לייצר עיתונות מקומית בשיתוף הציבור.

תחקיר

כך תשעה צעירים יצרו מהתור לרופא כותרת ראשית בדה מרקר

פעילי התנועה לעיתונות ציבורית, מלווים על ידי כתבת זוכת פרס סוקולוב, ביצעו 500 טלפונים ומיפו את בעיית התורים בישראל לפי קופות החולים, האזורים וסוגי רופאים. 

תחקיר

יחד עם "חיות כיס": בדקנו מה קרה למפוטרות פולגת עשור אחרי

בשבוע שעבר מוסף הארץ פירסם כתבה שעוסקת במשבר המקומונים בישראל. בשל המשבר הזה, התנועה לעיתונות ציבורית שמה לעצמה למטרה לייצר עיתונות מקומית בשיתוף הציבור.

תחקיר

bottom of page