top of page

זה כאילו שלא מסיעים ילדים, אלא חבילות

הילדה שננטשה ברחוב. הילד שראה מבוגר מבצע מעשים מגונים בחבריו. הפעוטה שהושארה בסלקל מחוץ לגן. תחקיר משותף של מגזין mako והתנועה לעיתונות ציבורית מביא סיפורים על הזנחה, עבירות בטיחות והפקרות כללית בהסעות שלוקחות ילדים עם מוגבלות למסגרות הלימוד


רעיון של התנועה לעיתונות ציבורית הפך לשיתוף פעולה עם אתר MAKO שמטרתו לבדוק יחד לעומק את מערך ההסעות של ילדים עם מוגבלות. פעילי התנועה מכל חלקי החברה הישראלית - צפון ודרום, יהודים וערבים, חילונים וחרדים וגם הורים לילדים עם מוגבלות - אספו יחד סיפורים לליקויים במערך ההסעות וגם בדקו מה הרשויות המקומיות דורשות מעובדים שהן מקבלות לתפקיד הרגיש.


הכתבה התפרסמה במגזין סוף השבוע של MAKO ב-17 בפברואר 2022.

רשת הבוגרים של התנועה לעיתונות ציבורית מופעלת בתמיכה של קרן גנדיר, קרן שותפות וקרן שטיינהרדט.

Comments


אנו תנועה חברתית שמטרתה לייצר עיתונות ששייכת לציבור, משרתת רק את הציבור ומערבת את הציבור בעשייה.
—‎

הצטרפו אלינו ויחד נשאל שאלות, נדרוש תשובות, נחשוף את האמת, נשנה את החברה הישראלית. ‎

תודה שהצטרפת! נהיה בקשר בקרוב.

פעילות התנועה החרדיות הביאו ליקויים בהדרכת כלות לדף הבית של Ynet

פעילות התנועה החרדיות הביאו ליקויים בהדרכת כלות לדף הבית של Ynet

זה כאילו שלא מסיעים ילדים, אלא חבילות

זה כאילו שלא מסיעים ילדים, אלא חבילות

מוזמנים להירשם: האקעיתון בנושאים חברתיים (ואחרון) בירושלים

מוזמנים להירשם: האקעיתון בנושאים חברתיים (ואחרון) בירושלים

כתבות נוספות

bottom of page