top of page
mockup of an open magazine

תוכניות הכשרה והשפעה

ספינת הדגל של התנועה לעיתונות ציבורית

התנועה לעיתונות ציבורית מפעילה תוכנית מעמיקה בת חצי שנה שמעניקה למשתתפים פלטפורמה חדשנית לעשייה חברתית באמצעות כלים עיתונאיים. לאורך התוכנית המשתתפים לומדים את יסודות העיתונות מטובי העיתונאים (למשל אילנה דיין, גיא לרר ולינוי בר גפן). חלק מהמפגשים מוקדשים לעבודה משותפת עם עיתונאים על תחקירים וסיפורים שמתפרסמים בסוף במגוון כלי תקשורת ומשפיעים על סדר היום הציבורי.

bottom of page