top of page
people meeting in a workshop

האקעיתונים

האקאתונים לפיצוח סיפורים עיתונאיים

מפגשים בין תושבים לעיתונאים שמטרתם לקחת עוולות, יוזמות חיוביות ותופעות חברתיות שדורשות העמקה - וביחד לפצח כיצד להפוך אותן לסיפורים עיתונאיים. כל האקעיתון יכול להתמקד באזור או בנושא (סביבה, חינוך וכד'). התושבים שמגיעים אל המפגש מעלים בפני העיתונאים נושאים שהם מזהים ככאלו שדורשים תשומת לב, מדברים עליהם, אוספים יחד את המידע ומקדמים את הסיפור עד שיתפרסם.

bottom of page